Ajuts Leader Hotel Diego SL
 • Ajuts Leader Hotel Diego SL

  Hotel Diego SL a l’empara del que disposa l’Ordre AARP/2600/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, ha estat beneficiaria d’un ajut per un projecte de millores en el hotel, modernització del bar, ampliació de la recepció, terrassa exterior, adaptació de banys per a minusvàlids i ascensor. L’ajut obtingut representa un 26 per 100 de la inversió realitzada.

   

  D’acord amb el que disposa l’article 5 de l’ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, l’empresa assumeix de forma expressa el compromís de informar al públic de l’ajut obtingut pel FEADER. L’esmentat projecte ha tingut per objectiu la modernització i millora de la competitivitat i aquest projecte ha estat finançat amb l’ajust financer de la Unió Europea.

   

  Amb independència d’aquesta informació a la nostra web, l’empresa ha col·locat un panel informatiu de conformitat a les pautes del programa de identificació visual de la Generalitat de Catalunya en un lloc ben visible al públic.


Mejores-hoteles-Delta-del-EbroHOTEL GASTRONOMICO EN CATALUNA
Aviso Legal. Hotel Diego S.L. Política de Cookies. Política de Privacidad

Webs para hoteles